קניין רוחני הוא שם כולל לסוגי זכויות בנכסים הלא מוחשיים שהם פרי יצירתו של אדם, כגון יצירות, המצאות, עיצובים, מוניטין ועוד. דיני הקניין הרוחני נועדו לתמרץ יצירה, מחקר והעשרת החברה, תוך שמירה על האיזון בין הענקת זכויות בלעדיות ליוצרים ולממציאים, לבין  אינטרסים משפטיים, חברתיים וכלכליים שונים. 

משרדנו מטפל במקרים בהם נדרשים בעלי הזכויות להגן על המאמץ שהשקיעו כשגורמים אחרים פוגעים בו או עושים שימוש ביצירתם ללא אישור.

מנגד, לא אחת מנוצל חוק זכויות יוצרים וחוק העוולה המסחרית לרעה בידי גופים רבי עוצמה, המנצלים חוסר ידע של לקוחות, משתמשי קצה או גופים קטנים אחרים שפעלו בתום לב, על מנת לנסות ולעשות עושר ולא במשפט על חשבונם. במקרים אלה, משרדנו מתקייס על מנת למנוע פגיעה שכזו. 

 

 

 

דיני זכויות יוצרים וקניין רוחני
צור קשר
 
‹טלפון: 02-6243994​
 
נייד: 050-4418425
 
פקס: 02-6244025
 
‹מייל: Office@Lehman-Law.co.il
 
רח' מדבר סיני 16, ירושלים