משפט מינהלי
צור קשר
 
‹טלפון: 02-6243994​
 
נייד: 050-4418425
 
פקס: 02-6244025
 
‹מייל: Office@Lehman-Law.co.il
 
רח' מדבר סיני 16, ירושלים

כוחם ועוצמתם של רשויות השלטון מעמידים פעמים רבות אזרחים, כמו גם חברות וארגונים, במצב של חוסר אונים מול החלטות שלטוניות הנגועות בחוסר סבירות קיצוני, אינטרסים זרים, אפליה ורשות המועלת בתפקיד הציבורי המוטל עליה. 

בצומת הזו אנחנו נרתמים לפעול כדי להחזיר לאזרח את זכויותיו. אנו מעניקים ייצוג משפטי מול רשויות השלטון השונות: משרדי ממשלה, גופים סטטוטוריים, רשויות מקומיות וכד', הן בייעוץ והליכים מקדמיים והן בערכאות הושנות, וועדות ערר, עתירות מינהליות, לבית המשפט לעניינים מינהליים ולבג"צ.