"הדיון המשמעתי לא נועד להעניש את 'העבריין', כי אם לקבוע, בראש ובראשונה, אם הוא עודנו ראוי לאמון אשר רחשו לו השלטונות והציבור לפני שנמתח עליו קו של חשד. לשון אחרת: הדיון המשמעתי אין מהותו פלילית כי אם אזרחית ואין תכלית ענישה כי אם הגנה". בג"צ 13/57 צמוקין נ' בית הדין המשמעתי לעובדי מדינה. 

הדין המשמעתי דן בהפרת התקנות, הכללים או החוקים הנהוגים בארגון ובסנקציות שמפעיל הארגון על חבר המפר את אלה. 

ההליך המשמעתי עלול להביא לפיטורי עובד ולפגיעה בזכויותיו. ייצוג בהליכים אלה, המחייב הכרות עם הדין המשמעתי, דיני עבודה ופעמים רבות גם בהליך הפלילי, יכול לצמצם נזקים באופן דרמטי, כולל יצירת תפנית בעמדת המעסיק וגיבוש מתווה שימנע פיטורין. למשרדינו ניסיון רב וקבלות על הצלחה בייצוג עובדים בהליכים אלה, גם במקרים בהם מדובר בהליכים שהם נגזרת של הליך פלילי הכולל הרשעה.

 

עוד כמה מילים על  ההליך המשמעתי, לחצו כאן: 

הליכים משמעתיים נגד עובדי מדינה - הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

 

הליכים משמעתיים
צור קשר
 
‹טלפון: 02-6243994​
 
נייד: 050-4418425
 
פקס: 02-6244025
 
‹מייל: Office@Lehman-Law.co.il
 
רח' מדבר סיני 16, ירושלים